Organisatie

Het welzijn van

Kinderen & Jongeren met brandwonden

Elk jaar worden er ongeveer 400 kinderen, waarvan de helft jonger dan 5 jaar, opgenomen in de Belgische brandwondencentra. 

Dat is meer dan 1 kind per dag!

Het ziekenhuisverblijf en de revalidatie is een zeer emotioneel belastende ervaring voor de kinderen en jongeren.

Vzw Pinocchio tracht op verschillende manieren het genezings- en revalidatieproces aangenamer en dragelijker te maken voor de kinderen en hun omgeving.

Tijdens het ziekenhuisverblijf zetten we vrijwilligers in om met de kinderen te spelen, organiseren we een wekelijks bezoek van een Clown, en kopen we speelgoed aan zodat de kinderen hun gedachten kunnen verzetten. 

Vzw Pinocchio biedt ook financiële steun aan ouders om verschillende medische kosten te dekken, die niet of nauwelijks door de mutualiteiten worden gedekt.

Verder is het bieden van psychosociale steun ook zeer belangrijk voor ons. Daarom organiseert vzw Pinocchio talrijke activiteiten voor kinderen en jongeren met brandwonden, zoals:

- Moeder-kind thermaal kuurkamp
- Thermaal kuurkamp
- Terugkomweekend
- Re-integratiekamp
- 16+ activiteiten
- Re-integratie in de klas
- Sinterklaasfeest

home
home
home
home
home
home
home
home
home

Sensibiliseren

Daarbij dragen we ertoe bij om het brede publiek te sensibiliseren voor de problematiek van brandwonden bij kinderen en jongeren.

De vzw Pinocchio biedt eveneens preventieve informatiesessies aan verschillende doelgroepen.

Activiteiten

Naast de financiële hulp en het aangenamer maken van de hospitalisatie investeert de vzw veel in de organisatie van brandwondenkampen zoals de kuurkampen, het re-integratiekamp en de 16+ werking. Ook nog andere activiteiten zoals een bezoek aan pretparken en de organisatie van een Sinterklaasfeest.

Ontdek onze activiteiten

Behandeling & Revalidatie

De behandeling en de revalidatie van brandwondenpatiënten brengen heel wat kosten met zich mee: ziekenvervoer, hospitalisatie, operaties, kinésitherapie, drukkledij, verzorgingsproducten,…

Dit wordt echter maar gedeeltelijk door het ziekenfonds ten laste genomen.

Ontmoet ons bestuur

Voorzitster

Claude Parmentier

Ondervoorzitter

Dr. Thomas Rose

Penningmeester

Patrick Vanlaeke

Secretaris

Els Vandermeulen

Preventie is belangrijk

Pinocchio Marketing

Infostands


Door het opzetten van infostands en het geven van preventielessen van brandwonden bij kinderen en jongeren op diverse plaatsen in het ganse land, tracht vzw Pinocchio de aandacht van het grote publiek te vestigen op deze specifieke problematiek.
Aan de hand van aangepaste foto’s gaat de vereniging de aandacht van jongeren vestigen op de potentiële gevaren die zich voortdurend overal voordoen: brandwonden zijn immers vaak het gevolg van onveilig gedrag en onveilige situaties of producten.
Een infostand aanvragen? Mailen kan naar: info@vzw-pinocchio-asbl.be