Regel van 9

Regel van 9

Niet enkel de diepte, maar ook de uitgebreidheid van de verbranding is van groot belang. Wanneer het verbrande gedeelte zeer groot is, verkeert het slachtoffer in een gevaarlijke toestand door het verlies aan vocht en bloed.

De uitgebreidheid van de verbranding is gemakkelijk te bepalen met de ‘regel van negen’ volgens Wallace. Hierbij wordt het lichaam verdeeld in zones die 9% of een veelvoud van 9% van het lichaamsoppervlak innemen.

Een gemakkelijke vuistregel is dat van een handpalm (met de vingers bijeengehouden) overeenkomt met ongeveer 1% van het lichaamsoppervlak.

Bij een kind is het hoofd relatief veel groter en kan het ten opzichte van de rest van het lichaam (bv op 1 jarige leeftijd), tot 19% bedragen.

Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende dieptes om de uitgebreidheid te berekenen.