Organisatie

Het welzijn van

Kinderen & Jongeren met brandwonden

Elk jaar worden er ongeveer 400 kinderen, waarvan de helft jonger dan 5 jaar, opgenomen in de Belgische brandwondencentra. 

Dat is meer dan 1 kind per dag!

Het ziekenhuisverblijf is een zeer emotioneel belastende ervaring voor de kinderen en jongeren.
De vzw Pinocchio tracht op verschillende manieren het verblijf aangenamer en dragelijker te maken door: vrijwilligers in te zetten, een wekelijks bezoek van clown Tommy en aankoop van speelgoed.

De vzw Pinocchio biedt financiële en psychosociale steun.
De vzw Pinocchio organiseert ook talrijke activiteiten voor de kinderen en jongeren met brandwonden, zoals:

- Moeder-kind thermaal kuurkamp

- Thermaal kuurkamp

- Terugkomweekend

- Re-integratiekamp

- 16+ activiteiten

- Re-integratie in de klas

- Sinterklaasfeest

home
home
home
home
home
home
home
home
home

Sensibiliseren

Daarbij dragen we ertoe bij om het brede publiek te sensibiliseren voor de problematiek van brandwonden bij kinderen en jongeren.

De vzw Pinocchio biedt eveneens preventieve informatiesessies aan verschillende doelgroepen.

Activiteiten

Naast de financiële hulp en het aangenamer maken van de hospitalisatie investeert de vzw veel in de organisatie van brandwondenkampen zoals de kuurkampen, het re-integratiekamp en de 16+ werking. Ook nog ander activiteiten zoals een bezoek aan pretparken en de organisatie van een Sinterklaasfeest.

Ontdek onze activiteiten

Behandeling & Revalidatie

De behandeling en de revalidatie van brandwondenpatiënten brengen heel wat kosten met zich mee: ziekenvervoer, hospitalisatie, operaties, kinésitherapie, drukkledij, verzorgingsproducten, …

Dit wordt echter maar gedeeltelijk door het ziekenfonds ten laste genomen.

Ontmoet ons bestuur.

Voorzitster

Claude Parmentier claude.parmentier@gmail.com

Ondervoorzitter

Dr. Thomas Rose thomas.rose@mil.be

Penningmeester

Patrick Vanlaeke patrick.vanlaeke@skynet.be

Secretaris

Els Vandermeulen els.vandermeulen.be

Preventie is belangrijk.

Pinocchio Marketing

Infostands


Door het opzetten van infostands en het geven van preventielessen van brandwonden bij kinderen en jongeren op diverse plaatsen in het ganse land, tracht de vzw Pinocchio de aandacht van het grote publiek te vestigen op deze specifieke problematiek.

Aan de hand van aangepaste foto’s gaat de vereniging de aandacht van jongeren vestigen op de potentiële gevaren die zich voortdurend overal voordoen: brandwonden zijn immers vaak het gevolg van onveilig gedrag en onveilige situaties of producten.

Een infostand aanvragen? Mailen kan naar: info@vzw-pinocchio-asbl.be